Heading hidden

Лабораторний пакет “Комплексне щорічне лабораторне обстеження для жінок”

 • Аланінамінотрансфераза(ALT)
 • Амілаза панкріатична
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Лужна фосфатаза
 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Білірубін непрямий
 • Гамма-глютамілтрансфераза
 • Глюкоза
 • Креатинін
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Креатінкіназа
 • Креатінкіназа МВ
 • Залізо
 • Загальний білок
 • С-реактивний білок (CРБ)
 • Гомоцистеїн
 • Калій,Натрій,Хлориди
 • Кальцій
 • Фосфор неорганічний
 • Тригліцериди
 • Холестерин загальний
 • Холестерин ЛПВЩ
 • Холестерин ЛПНЩ
 • Холестерин ЛПДНЩ
 • Індекс атерогенності
 • Фібриноген
 • Міжнародне нормалізоване співвідношення
 • Протромбіновий час
 • Тромбіновий час
 • Активованний частковий тромбопластиновий час
 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Загальний аналіз сечі
 • СА-15-3 (антиген рака молочної залози)
 • СА-125 (антиген рака яєчника)
 • Імуноглобулін Е ( IgE)
 • Гепатит В, HBsAg
 • Гепатит С, антитіла IgG HCV
 • Цитомегаловірусна інфекція, IgG кількісний
 • Визначення антитіл до Treponema pallidum
 • Швидке визначення сумарних антитіл IgG+IgM до Mycobacterium tuberculosis (якісний метод)
 • Кальцитонін
 • Остеокальцин
 • Паратгормон інтактний
 • Лютеїнизуючий гормон
 • Прогестерон
 • Пролактін
 • Тестостерон загальний
 • Естрадіол
 • Антимюллеровий гормон
 • Фоллікулостимулюючий гормон
 • Тиреотропний гормон (ТТГ)
 • Тироксин вільний
 • Індекс HOMA-IR
 • Глікозильованний гемоглобін (Hb A1)
 • Хелікобактеріоз (IgG Helicobacter pylori)

Лабораторний пакет “Скринінг інтимного здоров’я жінок”

 • Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок
 • Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР
 • Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР
 • Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР
 • Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР
 • Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР
 • Кандіда (Candida albicans) ПЛР
 • Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР
 • Гарднерела (Gardnerella vaginalis) ПЛР
 • Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР
 • Папіломавірус (HPV) 6,11, низкоонкогенні ПЛР
 • Трихомоніаз ПЛР
 • Herpes simplex virus I-II типа, якісне визначення
 • Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки

 

Електрокардіографія з розшифровкою (ЕКГ)
Ультразвукове дослідження:

 • органів черевної порожнини
 • органів заочеревиного простору
 • органів малого тазу
 • щитовидної залози
 • молочних залоз

Доплерографія судин (1 ділянка)
Денситометрія
Визначення відсотку жирової тканини в организмі
Консультація гінеколога
Консультація терапевта/сімейного лікаря