Heading hidden

Лабораторний пакет “Комплексне щорічне лабораторне обстеження для жінок 60+”

 • Аланінамінотрансфераза(ALT)
 • Амілаза панкріатична
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Лужна фосфатаза
 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Білірубін непрямий
 • Гамма-глютамілтрансфераза
 • Глюкоза
 • Креатинін
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Креатінкіназа
 • Креатінкіназа МВ
 • Залізо
 • Загальний білок
 • С-реактивний білок (CРБ)
 • Гомоцистеїн
 • Калій,Натрій,Хлориди
 • Кальцій
 • Фосфор неорганічний
 • Тригліцериди
 • Холестерин загальний
 • Холестерин ЛПВЩ
 • Холестерин ЛПНЩ
 • Холестерин ЛПДНЩ
 • Індекс атерогенності
 • Фібриноген
 • Міжнародне нормалізоване співвідношення
 • Протромбіновий час
 • Тромбіновий час
 • Активованний частковий тромбопластиновий час
 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Загальний аналіз сечі
 • СА-15-3 (антиген рака молочної залози)
 • СА-125 (антиген рака яєчника)
 • Імуноглобулін Е ( IgE)
 • Швидке визначення сумарних антитіл IgG+IgM до Mycobacterium tuberculosis (якісний метод)
 • Кальцитонін
 • Остеокальцин
 • Паратгормон інтактний
 • Тиреотропний гормон (ТТГ)
 • Тироксин вільний
 • Індекс HOMA-IR
 • Глікозильованний гемоглобін (Hb A1)
 • Хелікобактеріоз (IgG Helicobacter pylori)

Холтерівське моніторування артеріального тиску та ЕКГ
Електрокардіографія з розшифровкою (ЕКГ)
Ультразвукове дослідження:

 • органів черевної порожнини
 • органів заочеревиного простору
 • органів малого тазу
 • щитовидної залози
 • молочних залоз

Ехокардіографія
Доплерографія судин (2 ділянки)
Денситометрія
Визначення відсотку жирової тканини в организмі
Консультація ендокринолога
Консультація гінеколога
Консультація терапевта/сімейного лікаря