Heading hidden

Лабораторний пакет “Комплексне щорічне лабораторне обстеження для жінок”

 • Аланінамінотрансфераза(ALT)
 • Амілаза панкріатична
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Лужна фосфатаза
 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Білірубін непрямий
 • Гамма-глютамілтрансфераза
 • Глюкоза
 • Креатинін
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Креатінкіназа
 • Креатінкіназа МВ
 • Залізо
 • Загальний білок
 • С-реактивний білок (CРБ)
 • Гомоцистеїн
 • Калій,Натрій,Хлориди
 • Кальцій
 • Фосфор неорганічний
 • Тригліцериди
 • Холестерин  загальний
 • Холестерин   ЛПВЩ   
 • Холестерин   ЛПНЩ   
 • Холестерин   ЛПДНЩ   
 • Індекс атерогенності
 • Фібриноген
 • Міжнародне нормалізоване співвідношення
 • Протромбіновий час
 • Тромбіновий час
 • Активованний частковий тромбопластиновий час
 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Загальний аналіз сечі
 • СА-15-3 (антиген рака молочної залози)
 • СА-125 (антиген рака яєчника)
 • Імуноглобулін Е ( IgE)
 • Гепатит В, HBsAg
 • Гепатит С, антитіла IgG HCV
 • Цитомегаловірусна інфекція, IgG  кількісний
 • Визначення антитіл до Treponema pallidum
 • Швидке визначення сумарних антитіл  IgG+IgM до Mycobacterium tuberculosis  (якісний метод)
 • Кальцитонін
 • Остеокальцин
 • Паратгормон інтактний
 • Лютеїнизуючий гормон
 • Прогестерон
 • Пролактін
 • Тестостерон загальний
 • Естрадіол
 • Антимюллеровий гормон
 • Фоллікулостимулюючий гормон
 • Тиреотропний гормон (ТТГ)
 • Тироксин вільний
 • Індекс HOMA-IR
 • Глікозильованний гемоглобін (Hb A1)
 • Хелікобактеріоз (IgG Helicobacter pylori)

 

Лабораторний пакет “Скринінг інтимного здоров’я жінок”

  • Мікроскопія урогенітальних виділень у жінок
  • Хламідія (Chlamidia trachomatis) ПЛР
  • Мікоплазма (Mycoplasma hominis) ПЛР
  • Мікоплазма (Mycoplasma genitalium) ПЛР
  • Уреаплазма (Ureaplasma urealiticum) ПЛР
  • Уреаплазма (Ureaplasma parvum) ПЛР
  • Кандіда (Candida albicans) ПЛР
  • Гонорея (Neisseria gonorrhoeae) ПЛР
  • Гарднерела (Gardnerella vaginalis) ПЛР
  • Папіломавірус (HPV) 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 високоонкогенні – генотипування ПЛР
  • Папіломавірус (HPV) 6,11, низкоонкогенні ПЛР
  • Трихомоніаз ПЛР
  • Herpes simplex virus I-II типа, якісне визначення

 

 • Цитоморфологічне дослідження матеріалу із шийки матки

 

Електрокардіографія з розшифровкою (ЕКГ)

Ультразвукове дослідження:

 • органів черевної порожнини  
 • органів заочеревиного простору
 • органів малого тазу
 • щитовидної залози
 • молочних залоз

Ехокардіографія

Доплерографія судин (2 ділянки)

Денситометрія

Визначення відсотку жирової тканини в организмі

Консультація ендокринолога

Консультація гінеколога

Консультація терапевта/сімейного лікаря