Heading hidden

Лабораторний пакет “Здоров’я спортсмена”

  • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
  • Загальний аналіз сечі
  • Холестерин загальний
  • Глюкоза
  • С-реактивний білок (СРБ)
  • Аланінамінотрансфераза(ALT)
  • Аспартатамінотрансфераза (AST)
  • Креатінін
  • Сечова кислота

Денситометрія
Електрокардіографія з розшифровкою (ЕКГ)
Визначення відсотку жирової тканини в организмі
Консультація терапевта/сімейного лікаря