Heading hidden

Лабораторний пакет

"Комплексне щорічне лабораторне обстеження для дітей"

 • Загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою
 • Загальний аналіз сечі
 • Глюкоза
 • Аланінамінотрансфераза(ALT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Лужна фосфатаза
 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Білірубін непрямий
 • Гамма-глютамілтрансфераза
 • Загальний білок
 • Зішкріб на ентеробіоз
 • Кал на яйця гельмінтів та цисти найпростіших

Ультразвукове дослідження

 • органів черевної порожнини
 • органів заочеревиного простору

Консультація педіатра/сімейного лікаря