Heading hidden

Лабораторний пакет “Pro КАРДІО Panel”

 • Холестерин загальний
 • Холестерин ЛПВЩ
 • Холестерин ЛПНЩ
 • Холестерин ЛПДНЩ
 • Тригліцериди
 • Індекс атерогенності
 • Фібриноген
 • Креатінкіназа
 • Креатінкіназа МВ
 • Тропонін І
 • С-реактивний білок (СРБ)
 • Міжнародне нормалізоване співвідношення

Електрокардіографія з розшифровкою (ЕКГ)
Ехокардіографія
Холтерівське моніторування артеріального тиску та ЕКГ
Навантажувальний тест
Консультація кардіолога/сімейного лікаря