Heading hidden

  • D-димер
  • Активований частковий  тромбопластиновий час (АЧТЧ)
  • Вовчаковий антикоагулянт
  • Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR)
  • Міжнародне нормалізоване співвідношення (INR)
  • Протромбіновий індекс
  • Протромбіновий час
  • Тромбіновий час
  • Фібриноген
  • Пакет «Стан судин»:  Ліпідограма (холестерин, тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, коефіцієнт атерогенності), Коагулограма (протромбіновий час, протромбіновий індекс, тромбіновий час, АЧТЧ, фібриноген, етаноловий тест, протамінсульфатний тест, бета-нафтоловий тест, INR), D-димер