Heading hidden

Лабораторний пакет “ЩИТОВИДНА ЗАЛОЗА Panel”

  • Тироксин загальний (Т4)
  • Тироксин вільний
  • Трийодтиронин загальний (Т3)
  • Трийодтиронин вільний
  • Тиреотропний гормон (ТТГ)
  • Антитіла до рецепторів ТТГ
  • Антитіла до тиреоглобуліну
  • Антитіла до тиреопероксидази

Ультразвукове дослідження

  • щитовидної залози

Консультація ендокринолога