Heading hidden

  • NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону)
  • Гомоцистеїн
  • Креатинфосфокіназа загальна (КФК)
  • Креатинфосфокіназа МВ (серцева) фракція (КФК-МВ)
  • Тропонін I