Heading hidden

  • Антистрептолізин-О (АСЛ-О)
  • Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР)
  • Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV)
  • Ревматоїдний фактор
  • Сіалові кислоти
  • Серомукоїди
  • С-реактивний білок (CRP)
  • С-реактивний білок – високочутливий (hsCRP)
  • Формолова проба
  • Пакет «Ревмопроби»: С-реактивний білок (CRP), Антистрептолізин-О (АСЛ-О), Ревматоїдний фактор