Heading hidden

  • Аполіпопротеїн А1
  • Аполіпопротеїн В
  • Ліпаза
  • Тригліцериди
  • Холестерин
  • Пакет «Ліпідограма»: (Холестерин, Тригліцериди, ЛП високої щільності, ЛП низької щільності, ЛП дуже низької щільності, Коефіцієнт атерогенності)