Heading hidden

  • Глікозильований гемоглобін (HbA1c)
  • Інсулін
  • С-пептид
  • Фруктозамін (глікозильований альбумін)
  • Пакет «Діабет»: Індекс HOMA-IR, С-пептид, Інсулін, Глікозильований гемоглобін, Глюкоза в крові
  • Пакет «Індекс HOMA-IR»: Індекс HOMA-IR, Інсулін, Глюкоза в крові