Heading hidden

Лабораторний пакет “НАДЛИШКОВА ВАГА Panel”

 • Аполіпопротеїн А1
 • Аполіпопротеїн В
 • Тригліцериди
 • Холестерин загальний
 • Холестерин ЛПВЩ
 • Холестерин ЛПНЩ
 • Холестерин ЛПДНЩ
 • Індекс атерогенності
 • Глюкоза
 • Глікозильованний гемоглобін (Hb A1)
 • Сечова кислота
 • С-пептид
 • С-реактивний білок (СРБ)

Ультразвукове дослідження:

 • органів черевної порожнини
 • органів заочеревиного простору
 • щитовидної залози

Визначення відсотку жирової тканини в организмі
Консультація терапевта/сімейного лікаря
Консультація ендокринолога