Heading hidden

 • HLA (головний комплекс гістосумісності) - типування,(1 особа)
 • HLA (головний комплекс гістосумісності) - типування,(2 особи)
 • Визначення зиготності гену RHD
 • Визначення каріотипу пацієнта
 • Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (ризик виникнення раку молочної залози)
 • ДНК-діагностика мікроделецій Y-хромосоми
 • ДНК-діагностика муковісцидозу
 • ДНК-діагностика нейросенсорної несиндромальної туговухості (ген GJB2)
 • ДНК-діагностика фенілкетонурії
 • Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) плазма ЕДТА, методом ПЛР
 • Генетика метаболізму фолатів  (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР
 • Кардіогенетика тромбофілія (визначення генетичних поліморфізмів, асоційованих з порушенням системи згортакння крові та ризиком розвитку тромбофілії: F2; F5; F7; F13; FGB; ITGA2; ITGB3; SERPINE1(PAI-1)) плазма ЕДТА,  методом ПЛР
 • HLA B27 плазма ЕДТА,  методом ПЛР