Heading hidden

Електрокардіографія з розшифровкою (ЕКГ)

Електрокардіограма (ЕКГ) - це графічне представлення різниці потенціалів, що виникає під час роботи серця на поверхні тіла. Є одним з основних методів діагностики серцево-судинних захворювань. Завдяки даним, отриманим за допомогою електрокардіограми, можна побачити загальну картину роботи серця і призначити правильне лікування.
Діагностовані захворювання: аритмія, пошкодження серцевого м’яза, зміни рівня натрію та калію в крові, вроджений порок серця, кардіоміопатія, міокардит, серцевий напад (як поточний, так і той, що був у минулому), погане кровопостачання серцевої артерії, фібриляція передсердь, тахікардія, синдром слабкості синусового вузла.

Холтерівське моніторування

Холтер-моніторинг - це метод, що дозволяє оцінити серцеву діяльність пацієнта в умовах дотримання звичного способу життя. За результатами лікар кардіолог може спостерігати реакцію серця на фізичне та емоційне навантаження, визначити можливу ішемію міокарда за станом серця під час сну і впродовж доби. Також метод дозволяє встановити причину непритомності та переднепритомний стан.
Діагностовані захворювання: аритмія, гіпертрофічна кардіоміопатія, ішемія міокарда, синдром нічного апное та інші захворювання серця.

Денситометрія ультразвукова

Денситометрія - неінвазивний метод кількісного визначення мінеральної щільності кісткової тканини. Використовується для діагностування остеопорозу. Існує 2 види денситометрії: ультразвукова та рентгенівська.
Діагностовані захворювання: стан кісток, ризик остеопорозу та переломів.

Визначення відсотку жирової тканини

Визначення відсотку жирової тканини – це ряд методів, що дозволяє виміряти та представити у відсотковому співвідношенні середній рівень жиру в організмі людини. Результати діагностики вказують на ризик виникнення у пацієнта різноманітних захворювань та виявляють потребу в особливому режимі харчування.
Діагностовані захворювання: недостатня або надлишкова вага.

Ультразвукове дослідження

Ультразвукове дослідження - це діагностичний метод, заснований на отриманні зображення внутрішніх органів за допомогою звукових коливань високої частоти. Сучасні ультразвукові системи застосовуються як для раннього виявлення захворювань, так і для проведення експертної оцінки патологічного процесу.
Діагностовані захворювання: визначаються в залежності від діагностованої ділянки організму (сюди входить гінекологія, щитоподібна та молочні залози, нирки, органи черевної порожнини, серце, доплерографія судин).

Ехокардіографія

Ехокардіографія - неінвазивний метод дослідження серця та магістральних судин за допомогою ультразвуку. Дозволяє візуалізувати анатомічні особливості та оцінити функцію серця та магістральних судин.
Діагностовані захворювання: аритмія, серцева недостатність, ішемія, інфаркт міокарда, внутрішньо порожнинні тромби, вади серця (вроджені або набуті), клапанні зміни.

Доплерографія судин

Доплерографія судин - це сучасний метод ультразвукової діагностики, що дозволяє отримати точну інформацію про стан судин і артерій, також своєчасно виявити їх захворювання. Так, можна визначити напрямок і швидкість кровотоку в артеріях і венах, ширину просвіту судин, а також обчислити тиск всередині судини.
Діагностовані захворювання: аневризми, стеноз, тромби, оклюзії, перегини, мальформації та інші порушення.