Heading hidden

 • Аланінамінотрансфераза (АLТ)
 • Аспартатамінотрансфераза (АSТ)
 • Азот сечовини
 • Альбумін
 • Амілаза
 • Амілаза панкреатична
 • Білірубін загальний, прямий, непрямий
 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г)
 • Глюкоза
 • Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT)
 • Діастаза сечі
 • Загальний білок
 • Креатинін
 • Лактатдегідрогеназа (LDH)
 • Лужна фосфатаза
 • рН крові
 • Сечова кислота
 • Сечовина
 • Тимолова проба
 • ФіброТест ( білірубін загальний, гамма– глутамілтранс-пептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін)
 • Холінестераза
 • Церулоплазмін
 • Пакет «Печінкові проби»: Білірубін загальний, прямий, непрямий, Аланінамінотрансфераза (АLТ), Аспартатамінотрансфераза (АSТ), Лужна фосфатаза, Загальний білок, g – глутамілтранспептидаза
 • Пакет «Ниркові проби»: Кретинін, Сечовина, Сечова кислота, Азот сечовини