Heading hidden

Лабораторний пакет “Pro ГАСТРО Panel”

 • Загальний аналіз крові
 • Аланінамінотрансфераза(ALT)
 • Аспартатамінотрансфераза (AST)
 • Амілаза панкреатична
 • Гамма-глютамілтрансфераза
 • Ліпаза
 • Лужна фосфатаза
 • Білірубін загальний
 • Білірубін прямий
 • Загальний білок
 • С-реактивний білок (CРБ)
 • Хелікобактеріоз (антиген в калі Helicobacter pylori)
 • Антитіла до гліадина (IgG)
 • Антитіла до тканинної трансглутамінази (IgG)

Ультразвукове дослідження

 • органів черевної порожнини
 • органів заочеревиного простору

Доплерографія судин черевної порожнини
Фіброгастродуоденоскопія (за потреби)
Консультація терапевта/сімейного лікаря/гастроентеролога